Karta Tomaszowianina

Instrukcja, Krok po kroku

Krok 1: Rejestracja

Formularz rejestracyjny, prosimy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola znaczone na czerwono.

Krok 2: Wysłanie formularza

Poprawnie wypełniony formularz zmienia kolor na zielony. Aby sprawdzić czy formularz wypełnia człowiek a nie maszyna proszę policzyć liczbę kropek znajdującą się na dwóch obrazkach przedstawiających kostki do gry.

Przyciśnięcie klawisza ZAREJESTRUJ SIĘ kończy cały proces.

Fakt utworzenia konta jest sygnalizowany komunikatem.

UWAGA: na jeden adres e-mail można utworzyć tylko jedno konto profilu Wnioskodawcy.

Krok 3: Sprawdzamy skrzynkę pocztową

Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail system wyśle wiadomość z dalszą instrukcją.

W wiadomości znajduje się link w który należy kliknąć aby zakończyć proces rejestracji.

Krok 4: Hasło do konta

Kliknięcie w link rejestracyjny aktywuje konto oraz wywołuje formularz pozwalający zmienić/ustawić hasło do konta.

Hasło powinno być trudne, zawierać małe i duże litery, znaki specjalne, odpowiednie hasło zmieni kolor na zielony - co sygnalizuje jego poprawność - odpowiednią "moc".

Krok 5: Zapis hasła w profilu Wnioskodawcy

Przyciśnięcie klawisza ZMIEŃ HASŁO powoduje zapisanie podanego hasła w profilu Wnioskodawcy.

Odpowiedni komunikat pojawia się na stronie. Od tego momentu można się logować do profilu.

Krok 6: Logowanie do konta

Logowanie polega na wpisaniu adresu e-mail podanego w procesie rejestracji oraz hasła.

Jeśli proces rejestracji został przerwany należy go powtórzyć, jeśli konto zostało utworzone a hasło zapomniane - proszę przycisnąć klawisz PRZYPOMNIJ HASŁO DO KONTA

Krok 7: Moje Konto - profil Wnioskodawcy

Po zalogowaniu do profilu Wnioskodawcy możliwe jest wykonanie następujących operacji:

  • MOJE KONTO ZŁÓŻ WNIOSEK - złożenie wniosków o wydanie karty mieszkańca (dla osoby dorosłej lub dziecka)
  • MOJE WNIOSKI - przeglądanie listy złożonych wniosków i ich stanu
  • ZMIANA DANYCH - zmiana podstawowych danych osoby zalogowanej
  • ZMIANA HASŁA - zmiana hasła do konta w profilu wnioskodawcy
  • ZAKOŃCZ PRACĘ - wylogowanie się z systemu

Krok 8: Wniosek - OSOBA DOROSŁA

Wybieramy TYP karty - więcej informacji w regulaminie

Krok 9: Wniosek - OSOBA DOROSŁA - Dane osobowe

Wprowadzamy wszystkie potrzebne do wydania karty dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL.

Proszę podać numer telefonu aby przyśpieszyć ewentualny kontakt.

Krok 10: Wniosek - OSOBA DOROSŁA - Adres zamieszkania

Wprowadzamy wszystkie potrzebne do wydania karty dane adresowe: ulica (wybieramy z listy ulic) oraz numer domu.

Krok 11: Wniosek - OSOBA DOROSŁA - Załączniki

Wykonujemy zdjęcie lub skan pierwszej strony PIT. Ważne jest aby była widoczna pieczątka US potwierdzająca fakt złożenia formularza w US lub numer referencyjny (numer dokumentu) w formularzu złożonym elektronicznie.

Zaznaczamy WYMAGANE OŚWIADCZENIA, proces kończymy przyciśnięciem klawisza: GOTOWE, WYSYŁAM DO URZĘDU WNIOSEK O KARTĘ.

UWAGA: Jeśli niektóre pola będą puste, źle wypełnione (np.: numer PESEL niepoprawny lub użyty w innym wniosku) formularz nie zostanie wysłany - zostanie podana przyczyna odrzucenia zapisu.

Krok 12: Wniosek - OSOBA NIEPEŁNOLETNIA - Typ, pokrewieństwo

Dla osoby niepełnoletniej, której właściciel zalogowany do portalu sprawuje opiekę prawną procedura wnioskowania jest uproszczona.

Podajemy Typ Karty oraz pokrewieństwo (wybieramy z listy rozwijanej).

Krok 13: Wniosek - OSOBA NIEPEŁNOLETNIA - Dane osobowe

Wprowadzamy wszystkie potrzebne do wydania karty dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL.

Podanie adresu e-mail lub telefonu nie jest konieczne (możliwe i np zalecane dla osób pełnoletnich posiadających dowód osobisty)

Krok 14: Wniosek - OSOBA NIEPEŁNOLETNIA - Adres zamieszkania

W przypadku gdy osoba/dziecko zamieszkuje pod innym adresem niż opiekun należy wypełnić tą sekcje formularza.

Zaznaczamy WYMAGANE OŚWIADCZENIA, załączamy dodatkowe załączniki (jeśli to konieczne) proces kończymy przyciśnięciem klawisza: GOTOWE, WYSYŁAM DO URZĘDU WNIOSEK O KARTĘ.

UWAGA: Jeśli niektóre pola będą puste, źle wypełnione (np.: numer PESEL niepoprawny lub użyty w innym wniosku) formularz nie zostanie wysłany - zostanie podana przyczyna odrzucenia zapisu.

DODATKOWE NARZĘDZIA

ZMIANA DANYCH

Osoba zalogowana w profilu Wnioskodawcy może zmienić dane podstawowe: imię i nazwisko. Zmiana jest możliwa po podaniu aktualnego hasła do profilu.

Nie można zmienić adres e-mail podanego w procesie rejestracji.

ZMIANA HASŁA

Osoba zalogowana w profilu Wnioskodawcy może zmienić hasło do swojego konta.

Zmiana jest możliwa po podaniu aktualnego hasła oraz nowego (podanego dwukrotnie).

KONIEC PRACY - wylogowanie

Osoba zalogowana w profilu Wnioskodawcy może zakończyć pracę i wylogować się z oprogramowania.

Przyciśnięcie klawisza ZAKOŃCZ PRACĘ pokazuje status aktualnie zalogowanej osoby.

Przyciśnięcie klawisza WYLOGUJ SIĘ kończy zalogowaną sesje oraz wylogowuje z profilu Wnioskodawcy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE