• Home
 • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz twierdząco co najmniej jedną z poniższych odpowiedzi, przejdź dalej i "załóż konto"

 • Jestem obywatelem Polski, mieszkam na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Tomaszowie Mazowieckim
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
  • pierwszej strony formularza podatkowego za ostatni rok rozliczeniowy z wpisanym adresem zamieszkania w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Jestem obywatelem Polski, jestem emerytem lub rencistą oraz mieszkam na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
  • pierwszej strony rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku.
 • Jestem osobą bezrobotną oraz mieszkam na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
  • zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy wydango nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz zaświadczenie wskazującego Miasto Tomaszów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania.
 • Jestem studentem lub uczniem powyżej 18 roku życia oraz mieszkam na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
  • ważną legitymacji studenckiej, lub szkolnej.
 • Mieszkam na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i nie osiągam dochodów
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
  • w przypadku nieosiągania dochodów: oświadczenie o nieosiąganiu dochodów wraz dołączeniem aktualnego rachunku za media (np. energię elektryczną, wodę itp.) lub inny dokument potwierdzający adres zamieszkania, lub
  • w przypadku wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej bądź w Domu Dziecka zaświadczenie dyrektora o przebywaniu dziecka w tej placówce, lub
  • w przypadku osób bezdomnych przebywających w noclegowni zaświadczenie o przebywaniu w danej placówce.
 • Inne kryterium
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
  • w przypadku wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej bądź w Domu Dziecka zaświadczenie dyrektora o przebywaniu dziecka w tej placówce, lub
  • w przypadku osób bezdomnych przebywających w noclegowni zaświadczenie o przebywaniu w danej placówce.