Karta Tomaszowianina

Szanowni Państwo - obsługa karty została wznowiona.

Cztery kroki do Twojej KARTY TOMASZOWIANINA:

REJESTRACJA

zarejestruj się w portalu

zarejestruj się

LOGOWANIE

zaloguj się w portalu

zaloguj się

ZŁÓŻ WNIOSEK

formularz elektroniczny

zaloguj się

ODBIERZ KARTĘ

wizyta w Urzędzie

zaloguj się

Partnerzy

Aktualna lista Partnerów naszej Karty Mieszkańca. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

aktualna lista partnerów

Zniżki i ulgi

Zobacz jakie zniżki i ulgi możesz uzyskać posługując się naszą Kartą Mieszkańca.

aktualna lista zniżek i ulg

Deklaracja współpracy

Zapraszamy firmy i instytucje do udziału w naszym programie Tomaszowskiej Karty Mieszkańca.

pobierz wniosek do wypełnienia

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. P.O.W. 10 - 16, 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 7 24 23 11 wew. 574, 575, 576
e-mail: partner@kartatomaszowianina.pl

Aktualności

Program Tomaszowska Karta Mieszkańca

Program „Tomaszowska Karta Mieszkańca” ruszył od 1 września 2017 roku, skierowany jest do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego i stanowi element polityki społecznej, realizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. Jest również narzędziem promocji mające na celu zachęcenie osób do osiedlania się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Program został przyjęty przez radnych w obecnej kadencji Uchwałą Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

Karta tomaszowianina będzie uprawniać do skorzystania z darmowej komunikacji ulg, zwolnień i preferencji w obiektach sportowych i rekreacyjnych, Arenie Lodowej, Skansenie Rzeki Pilicy, Grotach Nagórzyckich, Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego, a także podczas koncertów i innych wydarzeń miejskich. Posiadacz Karty Tomaszowianina zapłaci mniej za opłatę w ograniczonej już strefie Płatnego Parkowania. Karta Tomaszowianina będzie pełnić również funkcję karty bibliotecznej. Specjalne zniżki przygotują również partnerzy programu.

Karta Tomaszowianina: kiedy i dla kogo

Kartę Tomaszowianina może otrzymać mieszkaniec naszego miasta, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest miasto Tomaszów Mazowiecki, a także niepełnoletni członkowie jego rodziny w wieku powyżej 7 roku życia.

Aby otrzymać kartę tomaszowianina należy wypełnić wniosek, który jest dostępny (plik w wersji PDF lub plik edytowalny: DOC) lub w punktach wydawania:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Budynek C, parter, pokój 1 i 2 
Informacja Urzędu Miasta
Budynek A, parter
Poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Środa – 7.30-17.00

Punkt informacyjny Urzędu Miasta w Galerii Tomaszów
Czwartek i sobota w godz. 10.00-18.00

Informacja turystyczna
Pl. Kościuszki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cekanowska 5

Wniosek złożyć można elektronicznie na stronie internetowej www.kartatomaszowianina.pl Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub na adres e-mail o możliwości odbioru Karty Tomaszowianina. Kartę odbiera się osobiście (w przypadku osób niepełnoletnich odbiera rodzic/ opiekun prawny po okazaniu dowodu osobistego i dowodu uiszczenia opłaty. Wysokość opłaty:

Karta jednoroczna - 15 zł osoba pełnoletnia - 10 zł dziecko do 18 roku życia Karta trzyletnia - 30 zł osoba pełnoletnia - 20 zł dziecko do 18 roku życia

Bezpłatna Komunikacja Miejska

1 stycznia 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim uruchomiona została bezpłatna komunikacja miejska. Mogą z niej korzystać m.in. posiadacze Karty Tomaszowianina.

Do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską są uprawnieni  m.in. wszyscy tomaszowianie posiadający Kartę Tomaszowianina (czyli rozliczający w Tomaszowie podatki i deklarujący zamieszkiwanie w Tomaszowie, bez względu na osiągany dochód), mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki posiadający Tomaszowską Kartę Komunikacyjną, dzieci do lat 7, osoby powyżej 70 lat (z terenu Tomaszowa na podstawie dowodu potwierdzającego miejsce zamieszkania), osoby powyżej 75. roku (wszyscy – na podstawie dowodu potwierdzającego wiek), honorowi dawcy krwi (na podstawie legitymacji), honorowi obywatele miasta, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji lub orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS), osoby niewidzące i ociemniałe oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych), dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych o wzorach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), dzieci i młodzież przebywające w domu dziecka (na podstawie zaświadczenia kierownika placówki) oraz 22 września – kierowcy (pełny wykaz uprawnionych na http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4348/akt.pdf)

Nowy rozkład jazdy dostępny jest m.in. w Informacji Turystycznej oraz na http://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/od-15-stycznia-nowy-rozklad-jazdy-mzk-pobierz/

Potrzebują Państwo pomocy?

Zapraszamy do działu kontakt na naszej platformie komunikacyjnej. Mogą zgłaszać Państwo wszelkie pytania związane z rożnymi zagadnieniami związanymi z kartą mieszkańca.

Pomoc merytoryczna

Jak zgłosić wniosek krok po kroku:

zobacz instrukcję

+48 44 724 23 11 wew. 575, 576

e-mail: pomoctechniczna@kartatomaszowianina.pl

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

+48 44 724 23 11
wew. 575, 576

poniedziałek - piątek:
od 7:30 do 15:00
środa:
od: 7:30 do 17:00

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE