Karta Tomaszowianina

Szanowni Państwo - obsługa karty została wznowiona.

Od dnia 20 września 2021 roku zmiany w opłatach za Kartę Tomaszowianina.

Wpłaty za wydanie Karty Tomaszowianina można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na numer rachunku bankowego
90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

Cztery kroki do Twojej KARTY TOMASZOWIANINA:

REJESTRACJA

zarejestruj się w portalu

zarejestruj się

LOGOWANIE

zaloguj się w portalu

zaloguj się

ZŁÓŻ WNIOSEK

formularz elektroniczny

zaloguj się

ODBIERZ KARTĘ

wizyta w Urzędzie

zaloguj się

Partnerzy

Aktualna lista Partnerów naszej Karty Mieszkańca. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

aktualna lista partnerów

Zniżki i ulgi

Zobacz jakie zniżki i ulgi możesz uzyskać posługując się naszą Kartą Mieszkańca.

aktualna lista zniżek i ulg

Deklaracja współpracy

Zapraszamy firmy i instytucje do udziału w naszym programie Tomaszowskiej Karty Mieszkańca.

pobierz wniosek do wypełnienia

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. P.O.W. 10 - 16, 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 7 24 23 11 wew. 574, 575, 576
e-mail: partner@kartatomaszowianina.pl

Aktualności

Program Tomaszowska Karta Mieszkańca

Program „Tomaszowska Karta Mieszkańca” ruszył od 1 września 2017 roku, skierowany jest do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego i stanowi element polityki społecznej, realizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. Jest również narzędziem promocji mające na celu zachęcenie osób do osiedlania się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Program został przyjęty przez radnych Uchwałą Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

Karta tomaszowianina uprawnia do skorzystania m.in. z darmowej komunikacji, ulg zwolnień i preferencji w obiektach sportowych i rekreacyjnych,  tj. Arena Lodowa, w Miejskim Ośrodku Kultury,  Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego. Posiadacz Karty Tomaszowianina zapłaci mniej za opłatę w  strefie Płatnego Parkowania. Karta Tomaszowianina będzie pełnić również funkcję karty bibliotecznej. Specjalne zniżki oferują również partnerzy programu.

Karta Tomaszowianina: kiedy i dla kogo

Kartę Tomaszowianina może otrzymać mieszkaniec naszego miasta, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest miasto Tomaszów Mazowiecki, a także niepełnoletni członkowie jego rodziny w wieku powyżej 7 roku życia.

Aby otrzymać kartę tomaszowianina należy wypełnić wniosek, który jest dostępny (plik w wersji PDF lub plik edytowalny: DOC) lub w punktach wydawania:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Budynek C, parter, pokój 2.

Kancelaria Urzędu Miasta
Budynek A, parter

W godzinach
Poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Środa – 7.30-17.00

Wniosek z odpowiednimi dokumentami oraz dowodem uiszczenia opłaty można złożyć elektronicznie na stronie internetowej www.kartatomaszowianina.pl . Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie (sms) o odbiorze Karty Tomaszowianina. Kartę odbiera się osobiście (w przypadku osób niepełnoletnich odbiera rodzic/ opiekun prawny po okazaniu dowodu osobistego.

Wysokość opłaty:

Karta jednoroczna - 20 zł osoba pełnoletnia - 15 zł dziecko do 18 roku życia

Karta trzyletnia - 40 zł osoba pełnoletnia - 30 zł dziecko do 18 roku życia

Wpłaty za wydanie Karty Tomaszowianina można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na numer rachunku bankowego:
90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

Bezpłatna Komunikacja Miejska

1 stycznia 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim uruchomiona została bezpłatna komunikacja miejska. Mogą z niej korzystać m.in. posiadacze Karty Tomaszowianina.

Do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską są uprawnieni m.in. wszyscy tomaszowianie posiadający Kartę Tomaszowianina, mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki posiadający Tomaszowską Kartę Komunikacyjną, dzieci do lat 7, osoby powyżej 70 lat (z terenu Tomaszowa na podstawie dowodu potwierdzającego miejsce zamieszkania), osoby powyżej 75. roku (wszyscy – na podstawie dowodu potwierdzającego wiek), honorowi dawcy krwi (na podstawie legitymacji), honorowi obywatele miasta, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji lub orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS), osoby niewidzące i ociemniałe oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych), dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych o wzorach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), dzieci i młodzież przebywające w domu dziecka (na podstawie zaświadczenia kierownika placówki).

Pełen wykaz uprawnionych osób do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów określa: Uchwała NR LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim Rozkład jazdy dostępny jest na https://mzktomaszow.pl

Potrzebują Państwo pomocy?

Zapraszamy do działu kontakt na naszej platformie komunikacyjnej. Mogą zgłaszać Państwo wszelkie pytania związane z rożnymi zagadnieniami związanymi z kartą mieszkańca.

Pomoc merytoryczna

Jak zgłosić wniosek krok po kroku:

zobacz instrukcję

+48 44 724 23 11 wew. 575, 576

e-mail: pomoctechniczna@kartatomaszowianina.pl

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

+48 44 724 23 11
wew. 575, 576

poniedziałek - piątek:
od 7:30 do 15:00
środa:
od: 7:30 do 17:00

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE