Image

Karta Tomaszowianina: kiedy i dla kogo

Kartę Tomaszowianina może otrzymać mieszkaniec naszego miasta, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest miasto Tomaszów Mazowiecki, a także niepełnoletni członkowie jego rodziny w wieku powyżej 7 roku życia.

Aby otrzymać kartę tomaszowianina należy wypełnić wniosek, który jest dostępny www.kartatomaszowianina.pl ub w punktach wydawania:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Budynek C, parter, pokój 2.

Kancelaria Urzędu Miasta
Budynek A, parter

W godzinach
Poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Środa – 7.30-17.00

Wniosek z odpowiednimi dokumentami oraz dowodem uiszczenia opłaty można złożyć elektronicznie na stronie internetowej www.kartatomaszowianina.pl . Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany e- mailem lub telefonicznie (sms) o odbiorze Karty Tomaszowianina.
Kartę odbiera się osobiście (w przypadku osób niepełnoletnich odbiera rodzic/ opiekun prawny po okazaniu dowodu osobistego.

Wysokość opłaty:

Karta jednoroczna - 20 zł osoba pełnoletnia - 15 zł dziecko do 18 roku życia

Karta trzyletnia - 40 zł osoba pełnoletnia - 30 zł dziecko do 18 roku życia

Wpłaty za wydanie Karty Tomaszowianina można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na numer rachunku bankowego:
90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

Czytaj dalej