Image

Program Tomaszowska Karta Mieszkańca

Program „Tomaszowska Karta Mieszkańca” ruszył od 1 września 2017 roku, skierowany jest do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego i stanowi element polityki społecznej, realizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. Jest również narzędziem promocji mające na celu zachęcenie osób do osiedlania się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Program został przyjęty przez radnych Uchwałą Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

Karta tomaszowianina uprawnia do skorzystania m.in. z darmowej komunikacji, ulg zwolnień i preferencji w obiektach sportowych i rekreacyjnych,  tj. Arena Lodowa, w Miejskim Ośrodku Kultury,  Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego. Posiadacz Karty Tomaszowianina zapłaci mniej za opłatę w  strefie Płatnego Parkowania. Karta Tomaszowianina będzie pełnić również funkcję karty bibliotecznej. Specjalne zniżki oferują również partnerzy programu.

Czytaj dalej