Image

Bezpłatna Komunikacja Miejska

1 stycznia 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim uruchomiona została bezpłatna komunikacja miejska. Mogą z niej korzystać m.in. posiadacze Karty Tomaszowianina.

Do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską są uprawnieni m.in. wszyscy tomaszowianie posiadający Kartę Tomaszowianina, mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki posiadający Tomaszowską Kartę Komunikacyjną, dzieci do lat 7, osoby powyżej 70 lat (z terenu Tomaszowa na podstawie dowodu potwierdzającego miejsce zamieszkania), osoby powyżej 75. roku (wszyscy – na podstawie dowodu potwierdzającego wiek), honorowi dawcy krwi (na podstawie legitymacji), honorowi obywatele miasta, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji lub orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS), osoby niewidzące i ociemniałe oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych), dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych o wzorach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), dzieci i młodzież przebywające w domu dziecka (na podstawie zaświadczenia kierownika placówki).

Pełen wykaz uprawnionych osób do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów określa: Uchwała NR LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim Rozkład jazdy dostępny jest na https://mzktomaszow.pl

Czytaj dalej